Politica de confidențialitate și datele cookies

Prezenta politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal, denumită în continuare Politica de confidențialitate, se aplică tuturor informațiilor pe care site-ul web al ÎCS Clinica Sante SRL, IDNO: 1012600027469, cu adresa juridică pe str. Ismail 84, Chișinău, R. Moldova, denumit în continuare Operator de date cu caracter personal, identificat pe numele de domeniu sante.md (precum și alte domenii și subdomeniile sale) le poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ul web (precum și alte domenii și subdomeniile sale), programele și servicii sale.

Definiția termenilor

Politica de confidențialitate se bazeză pe următorii termeni:

 1. „Administrarea site-ului“, denumită în continuare Administrație — angajați autorizați să gestioneze site-ul sante.md, care acționează în numele sante.md, care organizează și/sau prelucrează datele cu caracter personal, sante.md de ICS Clinica Sante SRL . Conform Art. 368 înregistrat la CNPD. De asemenea, determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele personale. „Date personale“ — orice informații referitoare direct sau indirect la o persoană specifică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).
 2. „Prelucrarea datelor cu caracter personal“ — orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), extragere, utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal.
 3. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal“ — o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a preveni difuzarea acestora fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau a altor motive legale.
 4. „Site-ul sante.md“ este o colecție de pagini web interconectate și situate pe internet la o adresă unică (URL): sante.md, precum și subdomeniile sale.
 5. „Subdomeniile“ sunt pagini sau un set de pagini situate pe domenii de nivel trei aparținând site-ului sante.md, precum și alte pagini temporare, în partea de jos a cărora se află informațiile de contact ale Administrației.
 6. „Utilizatorul site-ului sante.md“, denumit în continuare „Utilizator“, este o persoană care are acces la site-ul sante.md prin internet și folosește informațiile, materialele și produsele site-ului sante.md.
 7. „Cookie-uri“ este o bucată mică de date trimise de un server web și stocate pe calculatorul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o cerere HTTP atunci când încearcă să deschidă pagina corespunzătoare.
 8. „Adresă IP“ — o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare prin care utilizatorul obține acces la Operator de date cu caracter personal documente.
 9. „Produs“ — un produs pe care Utilizatorul îl comandă pe site și îl plătește prin intermediul sistemelor de achitare.

Dispoziții generale

 1. Utilizarea site-ului sante.md de către Utilizator înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate în cauză și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.
 2. În caz de dezacord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului sante.md.
 3. Această politică de confidențialitate se aplică site-ului web sante.md. Operator de date cu caracter personal documente nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților către care utilizatorul poate urma linkurile disponibile pe site-ul sante.md.
 4. Administrația nu verifică exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Subiectul politicii de confidențialitate

 1. Această politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației pentru nedivulgare și asigurarea protecției confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le oferă la cererea Administrației la înregistrarea pe site-ul sante.md, la abonarea prin e-mail sau la plasarea unei comenzi.
 2. Datele personale permise pentru prelucrare conform prezentei politici de confidențialitate sunt furnizate de utilizator prin completarea formularelor de pe site-ul sante.md și includ următoarele informații:
  • prenume, nume, patronimic al Utilizatorului;
  • numărul de telefon, de contact al Utilizatorului;
  • adresa de e-mail (e-mail);
  • locul de reședință al utilizatorului (dacă este necesar);
  • adresa de prestare a serviciului la domiciliu(dacă este necesar);
  • o fotografie (dacă este necesar).
 3. Operator de date cu caracter personal documente Dcumente. md protejează datele care sunt transmise automat la vizitarea paginilor:
  • adresa IP;
  • informații din cookie-uri;
  • informații despre browser
  • timpul de acces;
  • referrer (adresa paginii anterioare).
 4. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului care necesită autorizare.
 5. Operator de date cu caracter personal documente colectează statistici cu privire la adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru a preveni, detecta și rezolva probleme tehnice.

Orice alte informații personale nespecificate mai sus (istoricul vizitelor, browserele utilizate, sistemele de operare etc.) sunt supuse stocării și neproliferării fiabile.

Scopul colectării informațiilor personale ale utilizatorului

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de Administrație în următoarele scopuri:

 • Identificarea utilizatorului înregistrat pe site-ul sante.md pentru autorizare ulterioară, comenzi și alte acțiuni.
 • Oferirea de către utilizator a accesului la datele personalizate ale site-ului sante.md.
 • Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea site-ului sante.md, furnizarea de servicii și procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator.
 • Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, pentru a preveni frauda.
 • Confirmarea exactității și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
 • Crearea unui cont pentru utilizarea unor părți ale site-ului sante.md, dacă utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.
 • Notificări către utilizatori prin e-mail.
 • Furnizarea către Utilizator a asistenței tehnice eficiente în caz de probleme legate de utilizarea site-ului sante.md.
 • Furnizarea către Utilizator, cu acordul său, de oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele site-ului sante.md.
 • Implementarea activităților de publicitate cu acordul utilizatorului.

Metode și termeni de prelucrare a datelorcu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nicio limită de timp, în mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

Utilizatorul este de acord că Administrația are dreptul de a transfera date cu caracter personal către persoane terțe, în special laboratoare subcontractate, ………….., serviciu call centru (in cazul in care este un serviciu externalizat) numai cu scopul îndeplinirii comenzii utilizatorului plasată pe site-ul sante.md, inclusiv livrarea rezultatelor, documentelor sau mesaje de e-mail.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către autoritățile de stat autorizate ale Republicii Moldova numai pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația are dreptul de a nu informa Utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

Administrația intreprinde măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau aleatoriu, distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și de alte acțiuni ilegale ale persoanelor terțe.

Administrația, împreună cu Utilizatorul, întreprind toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

Drepturile și obligațiile părților

Utilizatorul are dreptul:

 1. Să ia liber o decizie cu privire la furnizarea datelor sale cu caracter personal necesare pentru utilizarea site-ului sante.md și să exprime acordul la prelucrarea acestora.
 2. Să actualizeze, completeze informațiile furnizate cu privire la datele cu caracter personal în cazul modificării acestor informații.
 3. Utilizatorul are dreptul de a primi informații de la Administrație cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dacă un astfel de drept nu este limitat în conformitate cu legile în vigoare. Utilizatorul are dreptul să solicite de la Administrație clarificarea datelor sale cu caracter personal, blocarea sau distrugerea acestora în cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete, învechite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare în scopul declarat al prelucrării, precum și să întreprindă măsurile prevăzute prin lege pentru a le proteja drepturile.

Administrația este obligată:

 1. Să folosească informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei politici de confidențialitate.
 2. Să asigure păstrarea în secret a informațiilor confidențiale, să nu dezvăluie fără permisiunea prealabilă în scris a Utilizatorului și, de asemenea, să nu vândă, să nu schimbe, să nu publice sau divulge în alte moduri posibile datele cu caracter personal primite ale Utilizatorului.
 3. Să întreprindă măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja asemenea informații în cifra de afaceri existentă.
 4. Să blocheze datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului, sau a reprezentantului său legal sau a organului autorizat pentru protecția drepturilor subiecților de date cu caracter personal pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal nesigure sau acțiuni ilegale.

Responsabilitățile părților

Administrația dacă nu și-a îndeplinit obligațiile este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la clauzele 5.2., 5.3.. și 7.2. din prezenta politică de confidențialitate.

În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

 1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acesteia.
 2. A fost primită de la o persoană terță înainte de primirea acesteia de către Administrația Resurselor.
 3. A fost dezvăluită cu acordul utilizatorului.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea cerințelor legislației Republicii Moldova, inclusiv a legilor privind publicitatea, privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, privind protecția mărcilor comerciale și a mărcilor de servicii, dar fără a se limita la cele de mai sus, inclusiv responsabilitatea deplină pentru conținutul și forma materialelor.

Utilizatorul recunoaște că responsabilitatea pentru orice informație (inclusiv, dar fără a se limita la: fișiere de date, texte etc.), la care poate avea acces ca parte a site-ului sante.md, este asumată de persoana care a furnizat astfel de informații.

Utilizatorul este de acord că informațiile furnizate acestuia ca parte a site-ului sante.md poate face obiectul proprietății intelectuale, ale cărui drepturi sunt rezervate și aparțin altor Utilizatori, parteneri sau agenți de publicitate care postează astfel de informații pe site-ul sante.md. Utilizatorul nu are dreptul să efectueze modificări, să închirieze, să ofere pe împrumut, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări derivate pe baza unui astfel de conținut (în totalitate sau parțial), cu excepția cazului în care astfel de acțiuni au fost autorizate în scris în mod expres de către proprietarii unui astfel de conținut în conformitate cu termenii unui acord separat.

În ceea ce privește materialele text (articole, publicații care sunt disponibile în mod liber publicului pe site-ul sante.md), distribuția acestora este permisă, cu condiția să se acorde un link către Operator de date cu caracter personal Documente.

Administrația nu este răspunzătoare față de Utilizator pentru orice pierdere sau deteriorare suferită de Utilizator ca urmare a ștergerii, eșecului sau incapacității de a salva orice Conținut și alte date de comunicare conținute pe site-ul sante.md sau transmise prin intermediul acestuia.

Administrația nu este responsabilă pentru orice pierderi directe sau indirecte suportate din cauza: utilizării sau incapacității de a utiliza site-ul sau serviciile individuale; acces neautorizat la comunicările utilizatorului; declarațiile sau comportamentul oricărei terțe părți de pe site.

Administrația nu este responsabilă pentru orice informație postată de utilizator pe site-ul sante.md, inclusiv, dar fără a se limita la: informații protejate prin drepturi de autor, fără acordul expres al proprietarului drepturilor de autor.

Ce informații personale colectăm de la persoanele care vizitează blogul, site-ul sau aplicația noastră?

Atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru vi se poate solicita să introduceți numele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, studiile sau alte detalii care să vă ajute în experiența dvs.

Când colectăm informații?

Colectăm informații când vă înregistrați pe site-ul nostru, când vă abonați la un newsletter, când răspundeți la un sondaj, când completați un formular, când deschideți un bilet de asistență, când introduceți informații pe site-ul nostru sau când trimiteți o notificare sau o plângere.

Cum utilizăm informațiile dvs.?

Putem folosi informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când vă înregistrați, când vă înscrieți pentru newsletter-ul nostru, când răspundeți la un sondaj sau comunicare de marketing, când navigați pe site sau utilizați anumite alte caracteristici ale site-ului în următoarele moduri:

 • Pentru a vă personaliza experiența și pentru a ne permite să furnizăm tipul de conținut și ofertele de produse de care sunteți cel mai interesat.
 • Îmbunătățirea site-ului nostru pentru a vă putea servi mai bine.
 • Pentru a trimite e-mailuri periodice privind activitatea noastră.

Cum protejăm informațiile dvs.?

Nu utilizăm scanarea și / sau scanarea vulnerabilității în standardele PCI. Oferim doar articole și informații. Nu cerem niciodată numere de cărți de credit.
Utilizăm scanarea obișnuită a programelor malware.

Informațiile dvs. personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și sunt accesibile numai de un număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor. În plus, toate informațiile sensibile / de credit furnizate sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

Punem în aplicare o varietate de măsuri de securitate atunci când un utilizator intră, transmite sau accesează informațiile sale pentru a menține siguranța informațiilor dvs. personale.

Utilizăm cookie-uri?

Da. Fișierele cookie sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii le transferă pe unitatea hard disk a computerului prin intermediul browserului Web (dacă permiteți), care permite sistemelor site-ului sau ale furnizorului de servicii să recunoască browserul dvs. și să capteze și să rețină anumite informații. De exemplu, folosim module cookie pentru a ne ajuta să ne amintim și să procesăm elementele căutate de dvs în site. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele dvs. pe baza activității anterioare sau actuale a site-ului, ceea ce ne permite să vă oferim servicii îmbunătățite. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să realizăm date agregate despre traficul site-ului și interacțiunea site-ului, astfel încât să putem oferi în viitor mai bune experiențe și instrumente pe site.

Utilizăm cookie-uri pentru a:

 • Înțelege și a salva preferințele utilizatorului pentru vizitele
 • Compila date agregate despre traficul site-ului și despre interacțiunile site-ului, pentru a oferi experiențe și instrumente mai bune pe site în viitor. De asemenea, este posibil să folosim servicii terțe de încredere care să urmărească aceste informații în numele nostru.

Puteți alege să vă avertizeze computerul de fiecare dată când este trimis un modul cookie sau puteți opta să dezactivați toate cookie-urile. Faceți acest lucru prin setările browserului. Deoarece browserul este puțin diferit, consultați meniul Ajutor al browserului dvs. pentru a afla modul corect de modificare a modulelor cookie.

Dacă dezactivați modulele cookie, este posibil ca unele dintre caracteristicile care fac ca experiența dvs. să fie mai eficientă să nu funcționeze corect. Nu va afecta experiența utilizatorului care face ca experiența site-ului dvs. să fie mai eficientă și poate să nu funcționeze corect.

Divulgarea de către terți

Nu vindem, nu tranzacționăm sau nu transferăm în alt mod la părțile externe informațiile dvs. personale de identificare.

Legături externe

Noi nu includem sau oferim produse sau servicii terțe pe site-ul nostru. Cerințele de publicitate ale Google pot fi rezumate de principiile de publicitate ale Google. Acestea sunt puse în aplicare pentru a oferi o experiență pozitivă utilizatorilor. LINK

Am implementat următoarele

Raportarea demografică și a intereselor

Noi, împreună cu furnizorii terță parte, cum ar fi Google, utilizăm cookie-uri primare (cum ar fi cookie-urile Google Analytics) și cookie-uri terță parte (cum ar fi cookie-ul DoubleClick) sau alți identificatori terță parte pentru a compila datele despre interacțiunile utilizatorilor, afișările de anunțuri și alte funcții ale serviciilor de anunțuri, în legătură cu site-ul nostru.

Oprirea

Utilizatorii pot seta preferințele pentru modul în care Google vă face publicitate utilizând pagina Setări Google privind anunțurile. De asemenea, puteți să renunțați accesând pagina de renunțare la inițiativa de publicitate în rețea sau adăugând browserul de oprire Google Analytics.

Cum manipulează site-ul nostru semnale de urmărire?

Onorăm să nu urmărim semnalele și să nu urmărim, să planificăm cookie-uri sau să folosim publicitatea atunci când există un mecanism de navigare Do Not Track (DNT).

Site-ul nostru permite urmărirea comportamentală a terților?

De asemenea, este important să rețineți că permitem urmărirea comportamentală a terților

Practici corecte de informare

Înțelegerea principiilor practicii corecte în materie de informare și a modului în care ar trebui implementate este esențială pentru respectarea diferitelor legi privind confidențialitatea care protejează informațiile personale.

Pentru a fi în conformitate cu practicile corecte de informare, vom lua următoarele măsuri de reacție în cazul unei încălcări a datelor:

Vă vom anunța prin e-mail În termen de 7 zile lucrătoare

De asemenea, suntem de acord cu principiul individual de redresare care impune ca indivizii să aibă dreptul să urmărească în mod legal drepturi executorii împotriva colectorilor de date și a prelucrătorilor care nu respectă legea. Acest principiu cere nu numai ca persoanele să aibă drepturi executorii împotriva utilizatorilor de date, ci și că persoanele să recurgă la instanțe sau agenții guvernamentale pentru a investiga și / sau a urmări nerespectarea de către operatorii de date.

CAN SPAM Act

Actul CAN-SPAM este o lege care stabilește regulile pentru e-mailurile comerciale, stabilește cerințele pentru mesajele comerciale, dă destinatarilor dreptul de a nu fi trimise e-mailuri de la a le fi trimis, și stabilește sancțiuni dure pentru încălcări. Vă colectăm adresa de e-mail pentru a:

 • Trimiteți informații, răspundeți la întrebări și / sau alte solicitări sau întrebări
  Pentru a fi în conformitate cu CANSPAM, suntem de acord cu următoarele:
 • Nu utilizați subiecte false sau înșelătoare sau adrese de e-mail.
 • Identificați mesajul ca publicitate într-un mod rezonabil. • Includeți adresa fizică a sediului nostru de afaceri sau al site-ului.
 • Monitorizarea serviciilor de marketing prin e-mail ale unor terțe părți pentru conformare, dacă este utilizată.
 • Solicitați onorarea rapidă a cererilor de abonare / dezabonare.
 • Permiteți utilizatorilor să vă dezabonați utilizând linkul din partea de jos a fiecărui e-mail.
  Dacă în orice moment doriți să vă dezabonați de la primirea de e-mailuri viitoare, ne puteți trimite un e-mail la:
 • Urmați instrucțiunile din partea de jos a fiecărui e-mail și vă vom elimina cu promptitudine de la TOATE corespondențele.

Soluționare a litigiilor

Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre Utilizator și Administrație, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă sau o propunere electronică de soluționare voluntară a litigiului).

Destinatarul cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, în scris sau în format electronic, notifică solicitantul cererii cu privire la rezultatele examinării cererii.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi sesizat către Curtea de Arbitraj Chișinău.

Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrație.

Termeni suplimentari

Administrația are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

EXPLOREAZĂ-ȚI
CORPUL
COMANDĂ
ONLINE